Engellei

Chingda satpi engellei chinnadana kelledo, ho ho kallak eda x2
Eina kenge kendedo…………
Nangna kenge kendrasu……….Leikhok loige loikharasu x2
Ho Ho mallangi kallaba sahumda nang kenbani x2
  Tamthiba nongleini khanglabamaktada karigi satluri fugaina x2
Pomlamkho nang lotlamkho nang liramkho nang
Ho ho somlage leirang leikhok, chairage leikhongsu esing
Tamthiba nongleini khanglabamaktada karigi satluri fugaina
Pomlamkho nang lotlamkho nang liramkho nang
Ho ho somlage leirang leikhok, chairage leikhongsu esing
Kana leite nasung warunu nang eikhoi leinangidamak
Nangi tungda kana ude haina khannu, mangda lepli eikhoi nang x2

Ho Ho mallangi kallaba sahumda nang kenbani x2
Eina kenge kendedo malangbana humbadei ho kenbani ho kenbani kenbanide

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...