Thabaton

Mabung taretki thabani – 2
Naitom nganjabi tamphani
Piyu piyu thabaton, Eikhoigi khutta sinnaro –)) 2

Tangna fangjabi thabani, Wana yokhatcharakpi - 2
Munkhiba yaroi keidounung, Kabui kei-oiba
Eikhoi taret chatkhingei, Hukhibani thabado
Eikhoi taret hallakle, Piyu piyu thabaton - 2
Loukhiba yaroi keidounung, Kabui-keioiba nahakna
Eikhoigi khutta sinnaro

Mabung taretki thabani – 2
Naitom nganjabi tamphani
Piyu piyu thabaton, Eikhoigi khutta sinnaro

Hingna hingna siraba, Hingli haibata ngairaba
Hingkhini eikhoi nangidamak - 2
Laklabani lal, lallakpagini lal
Laklibase lal, lallakpagini lal – 2

Munkhiba yaroi keidounung, Kabui kei-oiba
Eikhoi taret chatkhingei, Hukhibani thabado
Eikhoi taret hallakle, Piyu piyu thabaton – 2
Loukhiba yaroi keidounung, Kabui-keioiba nahakna
Eikhoigi khutta sinnaro

Mabung taretki thabani – 2
Naitom nganjabi tamphani
Piyu piyu thabaton, Eikhoigi khutta sinnaro – 3

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...