Punshillo


Khatnabanadi kanararoi saonabanadi kanararoi – 2
Punshilloba keidoubage – 2
Pukfabi emagi machasing akal athougi maparising
Matamse asum houjinkhare, leibakse khangenfam yousankhare -2
Khatnabanadi kanararoi saonabanadi kanararoi – 2


Nangna hai eina tada, eina hai nangna tada
Amana hai amana tada, mareiga tukaga thinaringei – 2
Khuraiga khongchepka hainaringei, Kayam kuina wahanakhidoino
Khujil mamaigi manipurse, kanglei mayolgi kangleipakse - 2
Khatnabanadi kanararoi saonabanadi kanararoi – 2

Eigi haibadubu thinadarabadi, oijaba pumba thadoklabadi Yadaba
haidodi leiroina
Leibaki hannabu khallabadi, miyamgi awaba ubirabadi Karigi kangluni
kangleipak – 2
Khatnaringei saonaringei yetnaringei eikhina mutpana
handouri Manipurse – 2

Khatnabanadi kanararoi saonabanadi kanararoi – 2
Punshilloba keidoubage – 2
Pukfabi emagi machasing akal athougi maparising
Matamse asum houjinkhare, leibakse khangenfam yousankhare -2
Khatnabanadi kanararoi saonabanadi kanararoi – 2

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...