Jadu


Roshibina :
( Ekai khangbana uenghoudredo eigi yengningba.
  Saorakadrana fonghoudre do eigi apamba.         )..2
( Einadi hainimgba, nangnadi yaroidouba.
 Nangnadi haidouba, einadi yaroidouba.  )..2

Tapta :
Ho-2 ! Ho ! Khangdrini nang khandrini keino eina hairidaba.
Ho-2 ! Ho ! Khangdrini nang khandrini keino eina fonglidaba.


Roshibina :
Ekai khangbana uenghoudredo eigi yengningba.
Saorakadrana fonghoudre do eigi apamba.  

( Yenglamba nangi mit-yeng ado, mit-mangda sum ui.
 Nganglamba nangi wangnang ado ,napada sum tai.)..2
Mikup amatang udabada , leiba ngamde ei.
Nong-matang enakta laktabada, lamgtaknei ei wai.

Yenglamba nangi mit-yeng ado, mit-mangda sum ui.
 Nganglamba nangi wangnang ado ,napada sum tai.
Mikup amatang udabada , leiba ngamde ei.
Nong-matang enakta laktabada, lamgtaknei ei wai.
Suk-yamna nangonda ngaore ei, keigi nujabu oirubano.

( Leirangni-2 ho! ekaithibi.
 Fongningba waheisu, fongamdabi.
 Pangdreda eikhoise, Toleda eikhoise.)..2

( Sage khanba warisu, sahoudre nanghoudre do.
 Nangi saktam ubada, lonthoktabi-gumle ei. )..2

Tapta :
( Hoi- hei!! hoi-hei !!!
 Nagore-2 , eidi ngaore udabada nangbu nongmatang tang tang tang...
 Hoi- hei!! hoi-hei !!!
 Ubada nang hekningi ei , chiningi ,pomsatna-jarasu  su su su.... )..2

Roshibina :
Ekai khangbana uenghoudredo eigi yengningba.
 Saorakadrana fonghoudre do eigi apamba.       
( Einadi hainimgba, nangnadi yaroidouba.
 Nangnadi haidouba, einadi yaroidouba.  )..2

Tapta :
Ho-2 ! Ho ! Khangdrini nang khandrini keino eina hairidaba.
Ho-2 ! Ho ! Khangdrini nang khandrini keino eina fonglidaba.

Roshibina :
Ekai khangbana uenghoudredo eigi yengningba.
 Saorakadrana fonghoudre do eigi apamba.       

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...