Gate Bar


Nangna shaaoriro?
Shaaoriro eiboo?
Tingong kaang-gong napaa kadaaida lei?
Namaa kadaai lei, tingong kaang-gong …?


Chatlage-soo haairamdana lonna nangna, changkhibada
Thamoinung-gee waahei phonglamdana nangna,
changkhibada

Nangna leihoubadooda, noi gate bar da ngaaraga
Nang thoklakpa ngaairoobadi numeet taadoure

Noopee-gee thamoi-dee nou-wee
Nongmada ahoomlak pangbani moidee
Inna-ba-da kalloo haairiba kayaado laalla-maalle-do

Noopee-gee thamoi-dee thotlee
Nongmada ahoomlak pangbani moidee
Inna-ba-da kalloo haairiba kayaado laalla-maalle-do

Noopee-gee thamoi-dee petlee
Nongmada ahoomlak pangbani moidee
Inna-ba-da kalloo haairiba kayaado laalla-maalle-do

Govinda gee kaang chingba nangsoo laak-ee
Imaanaba kharaga eisoo chatlee
Thengneidana nang-ga ooneidana
Nokphet-tang touraga
Maaithong lookna chatkhiba-do kayaam chaakhou-wee
Chithi seema pige khanna phooritkhaaoda yaaobasisoo
kooire

Khangbidana toominna nangna changkhibasoo korou masing
yaamle

 Nongmada ahoomlak pangbani moidee
Inna-ba-da kalloo haairiba kayaado
laalla-maalle-do

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...