Bluetooth


* Noong-gee joog-nee
Haaiba ei ngamni
Chaaokhatlakpa henmal-ladana
Eekaaiba leibro naked picture
Noklaga yengminaridoodi ah?


Bino gee computer room dei thorakpa
Mobile gee memory da
B-film haaplakpa

Thaakhi icham chamna
Imaanabee shingda
Moishoo nungaai haai
Toina thaarak-oo haai
Shomdadee eidee
Lairik-ka tamba toklaga
Noopi theeni-nge
Ashomda moishoo
Lairik-ka tamba toklaga
Mawaa naaini-ngam-nee
Cut!

Noopa noopi right maanei ka haainei
Aning aningba message da thaanei
Shoo-shaa, shoo-shaa
Noopa noopi right maanei ka haainei
Aning aningba message da thaanei
Body gee anatomy
Maagee maagee taaknei
Keidou eekaainaroonee
’Khoida loina paanei
Hoi, hoi, hoi…haai, haai!

Krishna gee Raas Leela
’Khoidei helamoi
Noongtheel da phaaoba
Moidee party touramloi

Hema, Bina, Bala, Memi
Moinaboo hela yaade
Anou, anouba option peeyona
Taanarimnee yo
Anou, anouba clip louge na
Taanarimnee yo

Se yengoo thok haaibaga
Oh! Moina haraaobadee
Blue tooth too on touraga
Loina moida thaajinbeenee

Simadee phajei!
Simashoo phajei!
Loi phajieda ko?
Loi phajei!
’Khoishoo namshiraa camera waairaga’
Onthok onthokpaboo haai jaatnee
Ngasi shini khangdaba
Hayeng shini khangdaba
Tambashoo ngamdaba mapokshida
Kareegee ot-too-na thamganee haaige

Yeng-ngoo mashi eigee lamdamnee
Bombay goomna brothel maktee leitaba
Namthiraba patlaba phooroop
Ngamlaroidaba hougatlakpa

(Repeat *)
Bino gee computer room dei thorakpa
Mobile gee memory da
B-film haaplakpa

Thaakhi icham chamna
Imaanabee shingda
Moishoo nungaai haai
Toina thaarak-oo haai
Shomdadee eidee
Lasirik-ka tamba toklaga
Noopi theeni-nge
Ashomda moishoo
Lasirik-ka tamba toklaga
Mawaa naaini-ngam-nee
Tash!

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...