Yumtakpi

Hallakpee mayaam ama hek tin-na-khi-badagee
Aphaaobee-toungambee
Sang-nga leebee kayaaga hek poonkhibaga
Mamaa-ngei-gee natreda maai style se
Shidaboo ngaaoroidaba kanaano-ba style-se

Handak marak-se kotchida kotnei

Chithi irakpase tal-la maal-le tel-le
Ataaba cheda khul-la hekta ira maal-le
Bye-bye dee haaide!
Paam-la-maal-le maa
Thengnakhra maal-le ahenba ama eingondei
Bye-bye dee haaide boo!
Paam-la-maal-le maa
Thengnara maal-le ahenba ama eingondei
Parikhyaa chel-loo-badoo-gee
Baaruni kaaroobadoogee
Thangjing Ching-doo-gee waari
Pooraga chatkhinoo
Waaraklagadee ningsinglaga kapchani
Cinema yengloobadoogee
Thaabal chongmin-na-khee-bei
Restaurant changba-gee waari
Kaaoba tamkho nang
Waaraklagadee ningsinglaga kapchani
Eingonda chamleeba’doomna
Ateidakak chamsil-loo-noo
Iraang ka yonshil-loo-noo
Leidringeida khoonang chaani
Nang kaainadoubagee ei waarouba nat-te
Waakhal na laan-na khaloobasoo leite
Hey! Noopee nang khit henmal-lee
Iramlee! Laamba phangdraba heidoodee shingal-lee
Hekchahouro tamo khootna laamba phangba hei …
Haairamee! Hekpa phangdana shaathouba lei leinam chende
Hekchahouro leinam chendana shaatlibee lei
Adoom nungsijakho
Adoom thoongnajakho
Imaangda lenna ge khanna nokna khebadee toubeenoo
Sheekhak haaijaninglibadee shikhak, shikhakse
Kwaa zarda chaage chaajou
Kom kwaa oomge oomjou
Imaangda touge mataagoom
Mahee kaambadee toubeenoo
Kanaana khang-nee gamlaagee leiraang
Galida shaat-lakpa
Kanaana tamloonee shingelboo
Hekta leimaaida kelamba
Bhidhinaka tamlampon-te ’khoi laaibak-se haan-na
Tamla-tamla chatlee-banee
Thokleebaneedo tamlamee

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...