Wrong Number

Chumge khalli heemai sisu ngamde
Ah! malanggi sahum si Yam kalli
Chumge khalli Oh! 
Chumge khalli heemai sisu ngamde
Ah!! Malanggi sahum si Yam kalli


{Number Pirammi Maidusu pirak ee
Yoom hek Youbaga ei tourui
Nupa amana pairakpada thamjei} ---2
{Khom-nam faoba koktri noi Lairik tum pao ga hairak ee
Matungdadi tounu kaina thina nganga thok thamkhi} --2

{Lairika paba yade! Chakka matta ei chaningde.. Angaobagum!!
Next ta amukka ei ring touwee
Mabungna thina nganglakpada ei swai laowee} --2
 {Mamanabi sara echal da hang-hanba 
Number si onnare Wrong number ni Khumlakpa} --2

Ooh! Tariye ngasidi mapao tare
Matam kuina ngairakpa Mobile na khonjel tare
Oh! Tariye echal gi mapao tare
Matam Kuina ngairakpa mobile na khongel tare

Hallo!
{Paibiribse tamora na mana hanglakpa
Khoithumla wahei do tara nungonba} --2
 AH! Toubirakte phone di kaina oinajarakpa
Touwee eidi toina paidi paikhatlaktana!!
Paibiribse tamora na mana hanglakpa
Khoithumla wahei do tara nungonba
Ah! Toubirakte phone di kaina oinajarakpa
Touwee eidi toina paidi paikhatlaktana!!

{Daddy ga Brother gadu number si paibro ??
Ahum mari rak sure hanjin-hanjin choppise} --2
 Adubu keidouba touneina mee loina
aaaayy! Adubu keidouba touneina mee loina

Sitha-sitha noklakpado nganga leiri nappada eigi --2
 Ei ngaore ngaore mai wangang da
Ei chaakle chaakle mai wahei da
 oooh!!
 Ei ngaore ngaore mai wangang da
Ei chaakle chaakle mai wahei da
Ring tourakpa kaoni kaina mana toina hairakpa
Tourakke eisu toina nangsu kaoiniga hairakpa
Ei ngaore ngaore mai wangang da
Ei chaakle chaakle mai wahei da
 Thamkhibada nairasu amuk tousingeda he
kidingkidingkding...
Thamkhibada nairasu amuk tousingeda he

Peisadudi keisu natte emade hurange --2
{Mamanabi sara echal da hanghan-ge
Wrong numberni hairakpra ei yengthokke} --2
Ooh! Tariye ngasidi mapao tare
Matam kuina ngairakpa Mobile na khonjel tare
Oh! Tariye echal gi mapao tare
Matam Kuina ngairakpa mobile na khongel tare

Number Pirammi Maidusu pirak ee
Yoom hek Youbaga ei tourui
Nupa amana pairakpada thamjei
Khom-nam faoba koktri noi Lairik tum pao ga hairak ee
Matungdadi tounu kaina thina nganga thok thamkhi
Lairika paba yade! Chakka matta ei chaningde... Angaobagum!!
Next ta amukka ei ring touwee
Mabungna thina nganglakpada ei swai laowee 
Mamanabi sara echal da hang-hanba 
Number si onnare Wrong number ni Khumlakpa
Ooh! Tariye ngasidi mapao tare
Matam kuina ngairakpa Mobile na khonjel tare
Oh! Tariye echal gi mapao tare
Matam Kuina ngairakpa mobile na khongel tare ---3

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...