Tumu, tamu

* Tumuda leihoubee maheek sang-goo, sang-goo
Tumuda, Tumuda, Tumuda …
Tumuda, Morehda, Tumuda, Morehda …
Maheek sang-gooPooraknei lonna-thoopna maaphaao khangda lonna
Hakchaang manoong-gee indrida
Hakchaang manung-gee indrinung-da
‘Doodadoom addoowaaida adoom leijaning-ngee
Amritana hoo onkhrasoo
Thakningdoonata lei
Amritana hoo onkhrasoo

Maalangda paaibasingaai ei
Mondrangda taaobasigaai ngaai ei
Manglaaknare haaibadi khangee
Mangphaaonaba ngamdabei waani

Moreh maairen pooraga thoklakpa yaai
Nang madoogee-damak chaaothokchou
Moreh heikha yaal-la-ga thoklakpa yaai
Nang madoogee-damak mookhaaijou
Moreh maairen pooraga thoklakpa yaai
Nang madoogee-damak chaaothokchou
Moreh heikha pooraga thoklakpa yaai
Nang madoogee-damak mookhaaijou
Phat-traba maheek ado pooraga laao
Nunsibada nungsibida kaaplaro laao
Kaplise kanaagee maraalgeeno
Nang madoogeedamak thengthajou
Chaabada hoomaang taai
Shoobada hangchit-ta laangnei
Laairabanadi hingbagee waai
Inaak khoonbana sibagee waai
Taadena … taade Bombay rom-gee staring-sing-dei-dee

Potna hongeedee, shoona phang-ngee
Matou amani yengooradi
Meetna ngaaoridee
Kokna leiridee
Khootyonna’dooda leiroi ngamde matou adooda
Ei shakti leite
Moi yengloi ngamde
Meetse phaktoklooradoodabo

Leigena thiba phangdaba pot
Leiragesoo yolloo yaakhidaba
Mantiknadanak peeyoo ei haairoi
Leibrada hey! Apaambagee apenba
Toombada pend’yenaa phamlaga ooinei
Cheklaanee koina paaikhaaige
Hei-lei hek oorabako lamdange
Eina toubana phangjabatai
Maana toubana maana phangjabataai
Shiraga-shire adoongaai kamdouroonee
Kanaanadee khang-nee thaangliba khongthaang
Kariboo tamlamleegaba nongdamba maa-na

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...