Oh Black Law

Army gee mee-ot meeneida
Khaangbada waaraba kangleipak
Jaat koochoo khenna ba
Athouba pokpi palem-o!
Kangleipak


*Bazaar da ambush tousillee
Army na aoo aooba kaapkhaire
Hakchangna machet-machet taarare toira
Angaangba ikhengna waa waa chenthare
Shetna-khaainabagee kholaaona nil-lare ngasidee
Imaagee tampak
Jaat koochoo khenna ba
Athouba pokpi palem-o!
Kangleipak

Kananaboo taabirooni
Maraaibak thirabasing-gee kholao
Combing gee mee-ot meeneida
Neihatpiraba chanoora kaya-kaya

Omchaknana thamoisina
Phongdongkhidrabanee chinbaanthokna
Thouna phara mabung-moupwa
Thouna hankhibani mamangdooda
Shingam-naangamdraba
Thawaai kayaanasoo shingamdana
Shikhibanee makhoisingdo
Shingamdana imaagee tampaakthakta
Mapee-mapaa shaashinaba
Ngaseegee neta kayaanashoo
Khagna-khangna, oona-oona, oona-oona
Khagna-khangna khangsinakhidabanee

Kadaaidano, eikhoigee changjapham?
Kanbinaba leitraba, waakatphamsoo leitraba
Ningtamba paambada ningtamba pirona
Nupeegee hak khon-gao-naba toklona
Haainingbagee, phongningbagee, takningbagee waa
Phaajindoona, poondoona, namdoona thamliba
Shoopnam shaasonda
Lokshinge khalleeba human rights
Haatningbada haatleeba
Sha-ngani khandoona
Otpeeriba, neibiriba, cheibiriba kayaasingdo
Taadoona, yengdoona leiribra nangdee
Oh! Black law

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...