Chahi Taret Khuntakpa

Kha Nongpokta Chindoiiiiieeeee...
Nongchuptadiiii BhramhaPutraaa.....
Awangi Maikeiidaaa Thibommeii...
NooongpoooktaNingthi Turellllll.....Turel gi Maraaaakta Maning Tamna..
Haina Humna Pallambaa...
Laibaknidaaa..Akhoigi Laibaksee...

Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...
Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...

EpaEpugi Nath Sibu Shakhangli Makheidi..
EpaEpugi Nath Sibu Shakhangli Makheidi..
Phurupasina Ningtamba Hooo Hanjilakhigani...
Khoise Ningtamlakhini Haina Mayeksengna paodamli..
Khoise Ningtamlakhini Haina Mayeksengna paodamli..

Houkhraba Etihaski Tangkak Asina..
Houkhraba Puwarigi Tangkak Asina...

Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...
Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...
Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...

Thangta Ten Lambuu Laangsoi..Shumsum khoigi Nath..
Thawoinaraktabaaa....
Raaj Leela Udu Kula Goura Leela...
Raaj Leela Udu Kula Goura Leela...
Gusto Leela Paaskela Shansen Bada Thawai yaoba Hellakpaa...
Laining Onarakpa...

Thangta Ten Lambuu Laangsoi..Shumsum khoigi Nath..
Thawoinaraktabaaa....
Raaj Leela Udu Kula Goura Leela...
Gusto Leela Paaskela Shansen Bada Thawai yaoba Hellakpaa...
Laining Onarakpa...

Thouna Phafa Athouba, Shalan Heiba Heisingba...
Thouna Phafa Athouba, Shalan Heiba Heisingba...
Mahei Tambadi Pukning Luktaba....
Nungshinada Hellakpa....

Thouna Phafa Athouba, Shalan Heiba Heisingba...
Thouna Phafa Athouba, Shalan Heiba Heisingba...
Mahei Tambadi Pukning Luktaba....
Nungshinada Hellakpa....

Ningthou Oiningba na Ngaochatnarakpaa...
Laibaki Wakhal Di Kaothoknakhiba...
Ningthou Oiningba na Ngaochatnarakpaa...
Laibaki Wakhal Di Kaothoknakhiba...

Ningthou Phamgi Kanadunai Makhoi Masel Hatoknakhiba ba ba..
Madugi Maheini Chahi Taret Otneikhiba ba ba Awana..
Ningthou Phamgi Kanadunai Makhoi Masel Hatoknakhiba ba ba..
Madugi Maheini Chahi Taret Otneikhiba ba ba Awana..


Angang Macha Nungpakta Heihetuna Hatpa...
Nupi Oibi Kayabu Lukhrasingda Chalhanba...
Angang Macha Nungpakta Heihetuna Hatpa...
Nupi Oibi Kayabu Lukhrasingda Chalhanba...

Mee Kaya yum Manungda So Lonsinduna thamba..
Morok Mei Tharaga Soor Phulhallaga Hapta..

Pukhi Meeyam Hoiduna..Khubak Yairi Lenglaga..
Pukhi Meeyam Hoiduna..Khubak Yairi Lenglaga..
Matam Adu Kaongamde..Chahi Taret Khuntakpa....
Chahi Taret Khutakpa....
Chahi Taret Khutakpa....

Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...
Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...


EpaEpugi Nath Sibu Shakhangli Makheidi..
EpaEpugi Nath Sibu Shakhangli Makheidi..
Phurupasina Ningtamba Hooo Hanjilakhigani...

Khoise Ningtamlakhini Haina Mayeksengna paodamli..
Khoise Ningtamlakhini Haina Mayeksengna paodamli..

Houkhraba Etihaski Tangkak Asina..
Houkhraba Puwarigi Tangkak Asina...


Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...
Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...
Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...
Lingel Manada Hatoknabagi Maheine...

Chahi Taret Khuntakpana..Liriba Waridi...

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...