Ajanabi

Hey! TV si keidoure? Mei laaktena!
Asiboo kanaana paairooge haaibanine?
Ee hek kaaraktananeko!
Thok hek yaankhaaidana
Loina thoogaidanako!
Ama-na-mook paai, ama-na-mook paai!Daddy paao ama tambiyoora?
Paao ama tambiyoora haaibane?
Paao ama tambiyoora haairaga?

Adooburo, daddy nang noopi koi
Mommy na yaam saao-wee
Uncle Bimol na loina tam-mee
Ngaraang na cinema yengee
Nahaan-na koiba chat-lee
Kaaina Mommy da loina tam-mee

Ash! Karamaai na touraga maadi sida laak-ah tamleeba?
Haa!? Handakmook-ka haaiyoo amta’yoo!

Daddy nang noopi koi
Mommy na yaam saao-wee
Uncle Bimol na loina tam-mee
Ngaraang na cinema yengee
Nahaan-na koiba chat-lee
Kaaina Mommy da loina tam-mee

Karamba saarakta laaklaga tamlareeno maadi?
Mamaang-ngei khangnakhiba
Aada laireek tamin-na-ba
Kakching lomdei nupeedo
Dak hek thengnaroore ngaraangdo
Oonadabasoo kooirabadooda
Thengnadabasoo kooirabadooda
Coffee ’matang thaksi kaina restaurant ta changbani

Um! Bimol ma oobani
Sak phajei noopido
Maai kaakto koidaanei
Toong-gee sam kakto thaadok-adiko
Ash! Ningdoo youw-wee-hey!
Noi uncle Bimol na maa paambasidi
See-makhakta peeyoo hey!
Chithi simat-ta peeyoo peeyoo!

Shooroo, shooroo, shooroo …
Eina shookpee hek pidaba
’Doodeidooda shaoningduna
Mommy dakak sheran-tooran
Kaatoo-kaaran waari kayaa tam-mee-niye shoi

O chinkaakto thibiranoo
Yengooradi yengooi’yana
Koirooradi koirooi’yana haaidokpeeyoo keonone
Bala ga nahaakna cinema kaak yenglooba
Bimola ga nahaansoo koiba chatloobado
Loina taare Ibungo

Pheireng-tooreng khalledako nangse Sangila mamaa
O laainadi yaaroiko yengboodi yenglooi
Bhaap phat-taba khanganoo nang-bo
Kulabi na koibani maadi
Programme adook soikhibadooda
Eiga ngarang ado yengloobani
Bhaap phat-tab khan-noo-ne nangabo
Pameshwor na koibani maadi
Sendra tourist ta phamli-ngei eina
Bimola soo koiba laakchabani
Waarikak saanajade sheitya
Laireek heitana maangjage se sheitya
Mee mangba, mee haatpa, mee shiba
Taaraga kaari haaidoino nang-boo?
Taaraga kaari khandoino?
Ash! Toomdoom toomoro hey! Oiroidabasida!

Mathong maram soo khangdaba, tanjaasida,
nungsaikhidraba!

Koiroobanina ba meesing-se yengoo
Aseng-asengba haairadi yaamna saaonaboi-re
Noktoom nokchani-ngidra?

Adooi natte hey, hey, hey!
Bhaap phat-taba khanganoo nang-bo
Kulabi na koibani maadi
Pameshwor na koibani maana
Nangboo taaraga kari khandoino

Oh! Nungaaina laakchabee
Yoom youraga waaida
Khanglamloi khalloobani
Bimola se phatte-da!

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...